سپر بلا!

جهت اطلاع مدعیان حقوق بشر:


از آنجایی که این جماعت یعنی همان اسرائیلی های صهیونیسم بقیه نژادهای بشر را
بلا نسبت شما گاو و گوسفند می پندارند، از همان بندگان خدا جهت سپر بلای جان 
بی ارزش خود استفاده می کنند.
رذالت تا کجا؟
یقینا هیچ ظلمی پایدار نخواهد ماند! 
منتقم خون شهیدان و یاور مظلومان خواهد آمد.
صبح آزادی و پیروزی نزدیک است.
/ 0 نظر / 5 بازدید