می خوام مثل خودت شم!

پدر آسمانی ام سلام

آقا نمی دونم چرا این روزها مدام دنبال شما می گردم و وقتی پیداتون می کنم خیلی راحت، از آب خوردن هم راحت تر گمتون می کنم.

می دونم این خودمم که گم می شم.

آره گم می شم تو سراب های دنیا، گم می شم تو بازی های بچه گانم

شما که همیشه کنارمی ولی خیلی حوصله می کنید با این بچه نادون

آقا دستم و بگیر می خواهم زودتر بزرگ شم.

می خوام مثل خودت شم.

بسه دیگه تا حالا هر چقدر بینمون فاصله بوده

این بار دیگه دستتو سفت می گیرم که گم نشم.

آقا به عشق تو رها می کنم هر چیزی و که تو رو ازم می گیره

حیف دلم که تو توش نباشی.

فقط قبلش باید خاطره ها رو پاک کنم

همه خاطره ها

این بار بدون هیچ خاطره از کسی، باهاشون روبرو بشم.

فراموش کنم همه دلخوری ها، همه تلخی ها، همه نیش ها

همه زود رنجی ها رو

همه شکست ها رو

همه نگرانی ها رو

همه بداخلاقی ها رو

همه گناه های خودم و اطرافیان و

همه دیدنی ها رو

همه شنیدنی ها رو

همه سراب ها رو

فقط ملتمسانه ازتون می خوام کمکم کنید.

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید