باران

باران آمد

اما آن مرد، نیامد.

باران آمد، اما آن مرد با اسب در باران نیامد.

باران همیشه برایمان،نوید روشنی ست بر آمدنت.

سالهاست که ازقطرات باران، سراغت را می گیریم

باران نیز دلتنگ نیامدنت است

به راستی که او بسی عاشق تر است

او همیشه اشکی از سر دلتنگی دارد، که برایت خالصانه سرازیر کند

و نمی خشکد

و ما .........

 

/ 0 نظر / 5 بازدید