آقا خیلی دوست داشتنی هستی.

سلام آقا جان.

بعد مدت ها دلتنگی، حالا دارم میام پیشت.  برای روز عرفه دعوتم کردی بیام پابوست. آقا چه خوب دعوتم کردی. من کجا و روز عرفه مشهد بودن کجا؟

 آخه! چقدر دلم برای اسماعیل طلایی ات تنگ شده.

آقا خیلی دوست داشتنی هستی.

آقا باقی بچه هاتونم دعوت کنید بیان.

/ 0 نظر / 11 بازدید