ای دل غافل!

این روزها همه چیز داره گرون می شه. مرغ، گوشت، ماشین، کرایه تاکسی و ...

اما در عوض انسانیت روز به روز بی ارزش تر میشه.

یه عده خیلی ارزون دارن انسانیتشون و می دن و به جاش نیش زبون و بدخلقی و

عصبانیت و به بهای گزاف می خرن.

جالبه انسانیت می دن که جهنم بخرن.

/ 0 نظر / 20 بازدید