مادر تو نمیر، من می میرم برات

مادر نمیر! مردن برای تو زود است و یتیمی برای ما زودتر.

ما هنوز کوچکیم، از آب و گل در نیامده ایم.

هنوز سرهایمان طاقت گرد یتیمی ندارد. 
کشتی پهلو گرفته
 
مادر تو نمیر
من می میرم برات
 
 

 
/ 0 نظر / 5 بازدید